Ακόμη και στις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω covid η ελεγκτική επιτροπή του Νομαρχιακού συλλόγου AμεΑ ν Καβάλας βρίσκεται στις επάλξεις κι εργάζεται για την εύρυθμη λειτουργία του . ?.Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα