Συμβούλιο

1. Πρόεδρος: Κρεμύδας Σμάραγδος

2. Αντιπρόεδρος: Δημογέροντας Μενέλαος

3. Αντιπρόεδρος Β :Μασμανίδης Δημήτρης

4. Γεν. Γραμματέας: Μαμαλιά Δέσποινα 

5. Αν. Γεν. Γραμματέας: Καγιάννη Θεοδώρα 

6. Οργ. Γραμματέας: Νάκος Γεώργιος

7. Αν. Οργ. Γραμματέας: Παντάζογλου Ελευθέριος 

8. Ταμίας: Παντελίδης Ιωάννης

9.Αναπληρωτής Ταμίας : Κορδομάτης Σωτήριος