Συμβούλιο

1. Πρόεδρος: Κρεμύδας Σμάραγδος

2. Αντιπρόεδρος: Βιζικίδης Αναστάσιος

3. Γεν. Γραμματέας: Μαμαλιά Δέσποινα 

4. Αν. Γεν. Γραμματέας: Καγιάννη Θεοδώρα 

5. Οργ. Γραμματέας: Δημογέροντας Μενέλαος

6. Αν. Οργ. Γραμματέας: Νάκος Γεώργιος 

7. Ταμίας: Παντελίδης Ιωάννης

8. Μέλος: Παντάζογλου Ελευθέριος

9. Μέλος: Κεχαΐδου Θεοχαρούλα