Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ N. Καβάλας ιδρύθηκε το 2001, ανασυγκροτήθηκε το 2010 και είναι το πρωτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των ΑμεΑ του N. Καβάλας, ιδρυτικό μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία της Περιφέρειας ΑΜΘ και Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ενταγμένος στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής φροντίδας, πιστοποιημένος από τον ΕΚΚΑ από το 2012 ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αριθμό ανανέωσης πιστοποίησης Αρ. Πρωτ. 9203/12-10-2016.

Σκοπός του συλλόγου, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του, είναι η οργάνωση, η ενημέρωση και η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το Δ.Σ που εκλέχτηκε χαρακτηρίζεται για την ποικιλομορφία του, αφού τα μέλη του εκπροσωπούν μεγάλες κατηγορίες αναπηρίας, όπως κινητικές αναπηρίες, τυφλότητα, κώφωση, πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας, ινσουλινοεξαρτώμενους, νεφροπαθείς/μεταμοσχευμένους, γονείς παιδιών με αναπηρία, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας κ.ά.

Στον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμεΑ μπορούν να εγγραφούν άτομα με αναπηρία κάθε κατηγορίας με ποσοστό από 50% και άνω.

Ο φορέας έχει σαν στόχο την ενημέρωση, την παροχή προβολής, την υποστήριξη και συμπαράσταση των ατόμων με αναπηρία, χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους στα ζητήματα που τους απασχολούν, έτσι ώστε οι δοκιμαζόμενοι πολίτες με αναπηρία να αποκτήσουν φωνή απέναντι στην ανεπάρκεια σχεδιασμού της πολιτείας σε θέματα αναπηρίας.

Έλα και εσύ να γίνεις μέλος μας για να ενδυναμώσεις την προσπάθεια μας!