ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
?
▪︎----------▪︎
? Με τη με αριθμ. 49/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η μείωση ή απαλλαγή από τα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024 σε οικονομικά ή κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, όπως αναλύεται ακολούθως:
?️Άτομα με αναπηρία από 50% και άνω: έκπτωση 30%
?️Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία από 67% και άνω: έκπτωση 50%
?️Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία από 80% και άνω: απαλλαγή
?️Μακροχρόνιοι άνεργοι: έκπτωση 50%
?️Άποροι: απαλλαγή
?️Μονογονεϊκές οικογένειες: έκπτωση 50%
?️Πολύτεκνοι: έκπτωση 50%
?️Τρίτεκνοι: έκπτωση 40%
❗Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και η πρώτη κατοικία τους, στην οποία γίνεται η μείωση/απαλλαγή, να είναι στο Δήμο Καβάλας.
----------------------------
?
▪︎----------▪︎
? Οι πολίτες οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω απόφαση από τη Δευτέρα 13 Μαΐου ως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρες 8-2 το πρωί στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας & Ελέγχου Ιδρυμάτων στο Κτίριο του Νέου Δημαρχείου στον 3ο όροφο (άνωθεν της Δημοτικής Αστυνομίας).
? ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φιλοξενεί πρόσωπο με αναπηρία θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύει την φιλοξενία στην οικία
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας ότι έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ανωτέρω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε ειδικές περιπτώσεις βεβαίωση ΟΠΕΚΑ μέσω των Κέντρων Κοινότητας
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας.
? ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας και βεβαίωση του Δ.ΥΠ.Α ότι έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες ανεργίας.
? ΑΠΟΡΟΙ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας ότι είναι άπορος
? ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
◾Οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας
? ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
◾Θεωρημένη κάρτα τριτέκνων
◾Θεωρημένη κάρτα πολυτέκνων
❗Οι ανωτέρω μειώσεις και απαλλαγές παύουν να ισχύουν όταν εξαλειφθεί μία από τις ανωτέρω ιδιότητες (η ενημέρωση της υπηρεσίας για την εξάλειψη της ιδιότητας αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου).
? ️Η αριθμό 453/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καταργείται.
? ️Η ισχύς της απόφασης είναι από την λήψη της έως 31/12/2024.
----------------------------
? Αίτηση μείωσης ή απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβαλάς ενημερώνει τα μέλη του ότι η έκδοση (ΝΕΩΝ) και η θεώρηση (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) των παλαιότερων, για το έτος 2024, για όσους δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας και 50% έκπτωση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ , θα ξεκινήσει στις 4 Απριλίου 2024 και θα ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 24376/28-03-2024 (ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ) διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ-Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, του Υπουργείου Kοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.. 
 
Δικαιολογητικά:
 
1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία)
2. Φωτοτυπία γνωμάτευσης ΚΕΠΑ σε ισχύ με αναπηρία 67 % και άνω, ή απόφαση Δ/ντη του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος ΟΠΕΚΑ ή Ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, σε ισχύ με την σήμανση II
3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού Εφορίας, εκτός των ολικά τυφλών κα όσων επιθυμούν μόνο υπεραστικές μετακινήσεις. 
4. 2 πρόσφατες φωτογραφίες  σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του δελτίου
 
Η έκδοση των δελτίων για πρώτη φορά ή για επανέκδοση λόγω απώλειας γίνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Υγείας & & Κοιν. Μέριμνας (γραφεία 365 ή 357) κατόπιν ραντεβού στο 2513503367, ενώ η ανανέωση στα ΚΕΠ
❗️ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του που πρόκειται το επόμενο διάστημα να επισκεφτούν το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης στην περιοχή της ιχθυόσκαλας ότι η προσβάσιμη είσοδος του κτιρίου που διαθέτει ράμπα για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων θα παραμείνει κλειστή για το επόμενο διάστημα λόγω οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιούνται.
Η είσοδος στο κτίριο για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας στα τηλέφωνα 2510834122 και 2510227531 από το υπόγειο γκαράζ του Μεγάρου επί της οδού Τρίτωνος που διαθέτει προσβάσιμο ασανσέρ.
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μετά το πέρας των εργασιών. Ευχαριστούμε το πρωτοδικείο για την ενημέρωση που μας παρείχε.
 
Την Δευτέρα 19-02-2024 αντιπροσωπεία του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας και της ΠΕ Τυφλών Ανατ. Μακεδονίας επισκέφτηκε τον νεοεκλεγέντα από τις αυτοδιοίκητικές εκλογές του 2023 Χωρικό Αντιπεριφερειαρχή ΠΕ Καβάλας κ. Μαρκόπουλο Θεόδωρο. Στην επίσκεψη εθιμοτυπικού χαρακτήρα εκτός των άλλων συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τα ΑμεΑ της περιοχής.
Το θέμα που κυριάρχησε ήταν η βελτίωση της προσβασιμότητας του κτιρίου της περιφερειακής ενότητας Καβάλας όπου και υποβάλαμε προτάσεις.
Η συζήτηση διεξήχθη σε ένα φιλικό περιβάλλον και η συνεργασία μεταξύ των φορέων που εκπροσωπούμε είναι δεδομένη και η θέληση όλων είναι να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της πόλης μας.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του γνωρίζοντας ότι λειτουργεί πάντα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών της περιφερειακής ενότητας Καβάλας.
 
Στις 28/01/2024 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ στις εγκαταστάσεις της δομής στον Αίγειρο, με την παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφίας Ζαχαράκη. Η πρόεδρος του κέντρου κ. Τζαμπασλή Αναστασία απεύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκομένους και ξενάγησε την κ. Ζαχαράκη στους χώρους φιλοξενίας και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία του κέντρου. Επίσης, την βασιλόπιτα ευλόγησε o Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Βουλευτής ΝΔ κ. Στυλιανίδης Ευριπίδης , ο Δήμαρχος Δήμου Κομοτηνής κ. Γκαράνης Γιάννης, οι Διοικητές και εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας, ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΑμεΑ. κ. Λυμβαίος Ιωάννης, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ κ. Σμάραγδος Κρεμύδας, η αναπληρώτρια Γ.Γραμματέας κ. Δέσποινα Μαμαλιά, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου <<Άγιοι Θεόδωροι>> Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης κ. Ποιμενίδης Ηλίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Ροδόπης κ. Σκοπιανός Αλέξανδρος.
 
 
Τη Παρασκευή 19/1/2024 δεχτήκαμε στα γραφεία του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας την επίσκεψη του πρόεδρου και των μελών του ΔΣ των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες και οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο Καβάλας και έχουν ανάγκη διακομιδής με το ασθενοφόρο λόγω της κατάστασης της υγείας τους και αναγκάζονται να καταφεύγουν σε άλλες επιλογές πιο δαπανηρές .
Στην συζήτηση που επακολούθησε αναζητήθηκαν οι λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος με τη υποστήριξη όλων των φορέων της πόλης μας (π.χ. συλλόγων ΑμεΑ, δημοτικής αρχής και βουλευτών του Ν. Καβάλας), έτσι ώστε να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα που θα βελτιώσουν τις διαδικασίες αποχώρησης των ασθενών από το νοσοκομείο Καβάλας με ασφάλεια αξιοπρέπεια και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
 

Στις 22/01/2024 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας, στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πάτερ Ηλίας. Η πρόεδρος του κέντρου κ. Τζαμπαζλή Αναστασία αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την διοίκηση του κέντρου, για την εύρυθμη λειτουργία του παραρτήματος και των βέλτιστων παρεχόμενων υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση των παιδιών στη κοινωνία. Επίσης, η κ. Τζαμπαζλή αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης διαβίωσης για Άτομα με αναπηρία, κάτι που λείπει από την περιοχή μας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καβάλας κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας κ. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, ο κ. Μέανδρος Μαρινάκης εκπρόσωπος του Βουλευτή ΝΔ Καβάλας κ. Πασχαλίδη Ιωάννη, ο κ. Αγγελιάδης Ιορδάνης εκπρόσωπος του Βουλευτή ΝΔ κ. Λαζαρίδη Μακάριου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας Δήμου Καβάλας κ. Βακιρτζή Έλσα και η Πολιτεύτρια ΠΕ Καβάλας κ. Χριστοδούλου Ευστρατία. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε το ΔΣ του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας , με την πρόεδρο κ. Δημητρακάκη Αγγελική, τον Γ. Γραμματέα κ. Κώστα Αντώνιο, τον Αντιπρόεδρο κ. Κρεμύδα Σμάραγδο, την ταμία κ. Καγιάννη Θεοδώρα και την διοικητική υπάλληλο του κ. Πένυ Τικοπούλου, όπου παρέδωσε δώρα στα 12 παιδιά του κέντρου, όπως έχει καθιερώσει άλλωστε τα τελευταία χρόνια να στηρίζει δομές που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας.

 

    

 

 

 

 

Τη Τρίτη 12/12/23 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στη κεντρική πλατεία της Καβάλας. Η εκδήλωση είχε συμπεριληπτικό χαρακτήρα με πληθώρα συλλόγων και φορέων.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εξής: η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ,η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, η ΕΛΜΕ Καβάλας, τα Κέντρα κοινότητας του Δήμου Καβάλας, ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν.Καβάλας , η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν.Μακεδονίας , Το κέντρο << Σκύλοι οδηγοί Ελλάδος>>, ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμονων και φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Καβαλας, το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας , το ΕΝΕΕΓΥΛ Καβάλας και το ΕΕΕΕΚ Καβάλας.
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία χάριν της συμμετοχής του μεγάλου αριθμού των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, παρουσιάστηκαν έργα ζωγραφικής των μαθητών με θέμα: << Τα Άτομα με Αναπηρία και τα εμπόδια στην καθημερινότητά τους>>.
Τέλος, ηχηρή η απουσία σημαντικών <<φίλων>> και ο πολιτικός κόσμος της πόλης μας έλαμψε δια της απουσία τους.
 
         
Το Ινστιτούτο της Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
( ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) από τις 10-18/11/2023 υλοποίησε στην πόλη της Καβάλας επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των ατόμων με χρόνια πάθηση» συνολικής διάρκειας 25ωρών. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε χρονίους πάσχοντες και ευελπιστούμε πως μελλοντικά θα υλοποιηθούν και σεμινάρια που θα απευθύνονται και στις οικογένειες των ατόμων αυτών. Την εκπαίδευση του σεμιναρίου ανέλαβε ο ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ κ. Λυμβαίος Ιωάννης. Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου ήταν οι εξής:
1) η Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ ως μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις
2)Αντιλήψεις για την αναπηρία και προκλήσεις για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις
3) Από την <<παθολογία της αναπηρίας>> στον ρόλο του ενεργού πολίτη>>
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας με χρόνιες παθήσεις που συμμετείχαν στο σεμινάριο!
Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου εκπρόσωποι του Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας και της Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν.Μακεδονίας, έπειτα από πρόσκληση συμμετείχαν σε δύο επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από το ΚΕΑΤ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Παρασκευής απευθυνόταν κυρίως στους εργαζόμενους των ΟΤΑ Α και Β βαθμού και των Δομών Υγείας. Αρχικά ,αναφέρθηκαν στην αναπηρία όρασης, στις παθήσεις οφθαλμών, στην υπηρεσία της κινητικότητας/προσανατολισμού και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, όπου η εκπαιδεύτρια κ. Αβραάμ έκανε ανάλυση και των τεχνικών βλέποντα οδηγού. Επιπρόσθετα, ο κ. Σιδέρης ως άτομο με αναπηρία όρασης και ως χειριστής σκύλου οδηγού (εκπαιδευμένη από το Κέντρο "Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος") αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο σκύλος οδηγός στην ζωή ενός ατόμου με αναπηρία όρασης.
Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου το πρόγραμμα είχε τίτλο "Εκπαίδευση και μαθητές με αναπηρία όρασης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ,Προκλήσεις και προοπτικές" και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς. Η κοινωνικής λειτουργός του ΚΕΑΤ κ. Πανηγυράκη και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας κ. Αβραάμ ενημέρωσαν το κοινό για τις διαδικασίες που ξεκινούν από την ώρα που θα διαγνωσθεί ένα παιδί με αναπηρία όρασης. Παράλληλα, αρχίζει και η εκπαίδευση στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας ενημερώνει και το σχολείο για όλες τις μεθόδους που θα ωφελήσουν τον μαθητή με οπτική αναπηρία. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός πληροφορικής του ΚΕΑΤ κ. Χατζηδάφνης επισήμανε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας στην διευκόλυνση της ζωής ενός ατόμου με αναπηρία όρασης.
 
       

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας- πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ ( Π.Ο.Μ.Α.μεΑ) ΑΜΘ έλαβε μέρος ως μέλος στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2023 στο ξενοδοχείο Capsis στη Θεσσαλονίκη. Στο συμβούλιο συμμετείχαν συνάδελφοι και εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος από όλη την χώρα. Εκεί συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ και υποβλήθηκαν προτάσεις για διεκδικήσεις δικαιωμάτων στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, τα οποία θα δρομολογηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφορούν επισκέψεις ανά υπουργείο ξεχωριστά. Τέλος, ανακοινώθηκε η θεσμοθέτηση ετήσιας συνάντησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, του αναπηρικού κινήματος και της κυβέρνησης με το υπουργικό της συμβούλιου όπου θα εξετάζετε η πορεία και η εξέλιξη των αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας (της Ε.Σ.Α.μεΑ και των φορέων μελών της).

Εκδόθηκε η προκήρυξη 4Κ/2023 με 10 θέσεις για άτομα με αναπηρία και συγγενείς

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε η 4Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.10.2023) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα επτά (77) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Υπάρχουν 7 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και 3 για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 13 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις βρίσκονται: στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ), στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ), στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων(πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ), στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), στην Ακαδημία Αθηνών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας», στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ι. Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στην Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης και στην Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου, φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).