Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας- πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ ( Π.Ο.Μ.Α.μεΑ) ΑΜΘ έλαβε μέρος ως μέλος στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2023 στο ξενοδοχείο Capsis στη Θεσσαλονίκη. Στο συμβούλιο συμμετείχαν συνάδελφοι και εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος από όλη την χώρα. Εκεί συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ και υποβλήθηκαν προτάσεις για διεκδικήσεις δικαιωμάτων στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, τα οποία θα δρομολογηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφορούν επισκέψεις ανά υπουργείο ξεχωριστά. Τέλος, ανακοινώθηκε η θεσμοθέτηση ετήσιας συνάντησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, του αναπηρικού κινήματος και της κυβέρνησης με το υπουργικό της συμβούλιου όπου θα εξετάζετε η πορεία και η εξέλιξη των αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας (της Ε.Σ.Α.μεΑ και των φορέων μελών της).

Εκδόθηκε η προκήρυξη 4Κ/2023 με 10 θέσεις για άτομα με αναπηρία και συγγενείς

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε η 4Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.10.2023) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα επτά (77) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Υπάρχουν 7 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και 3 για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 13 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις βρίσκονται: στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ), στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ), στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων(πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ), στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), στην Ακαδημία Αθηνών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας», στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ι. Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στην Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης και στην Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου, φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Στις 18-10-2023 επ αφορμή της παρουσίας της αντιπροσωπείας του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας στο Γ.Ν.Κ  πραγματοποιήθηκε συνάντησης εργασίας του Δ.Σ. του συλλόγου μας με τον διοικητή του Νοσοκομείου κ. Α. Γερόπουλο.
Σκοπός της συνάντησης μας ήταν να του αναφέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας με το κλείσιμο των ραντεβού τους και πως θα έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα στα ΑμεΑ.
Ο κ. Γερόπουλος μας διαβεβαίωσε πως έχει διαθέσει το 100% των ραντεβού στο ευρύ κοινό και πως θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να βελτιώνεται περαιτέρω η ήδη καλή συνεργασία των φορέων που εκπροσωπούμε στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά την επαφή τους με τις υπηρεσίες του Γ.Ν.Κ.
Επιπρόσθετα, μας διαβεβαίωσε πως μετά το αίτημα μας για την βελτίωση της κατάστασης που επικρατούσε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ έδωσε εντολή για το φρεσκάρισμα τους, το οποίο υλοποιήθηκε άμεσα. Ακόμη, μας διαβεβαίωσε πως θα υπάρχει καλύτερη εποπτεία, ώστε να μην τις καταχρώνται άλλοι οδηγοί. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Γερόπουλο για την καλή συνεργασία.             
 
 
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο                     Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.              
  Tiada huraian tersedia.
                                                                                                   
Στις 18/10/2023 μέλη του Ν. Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας παραβρέθηκαμε στη διαμαρτυρία- στάση εργασίας του Ιατρικού -Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσωπικού του Γ.Ν.Κ .
Με την παρουσία μας στηρίζουμε τις θέσεις και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας. Διαμαρτυρόμαστε μαζί τους για τη συνεχή υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας λόγω των τραγικών ελλείψεων προσωπικού.
Ως χρήστες Υπηρεσιών Υγείας απαιτούμαι τη βελτίωση συνθηκών και παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους με αξιοπρέπεια.
 Τέλος μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλη Γιαννάκο, την δραστήρια πρόεδρο εργαζομένων κ. Κατερίνα Πετράκη καθώς και με τον Πρόεδρο των γιατρών Ε.Σ.Υ Ν. Καβάλας κ. Γ. Τεπελόπουλο και με τον  διευθυντή της παθολογικής κ. Ξ. Κροκίδη.
 
                                                                                                                     
                                                                                                                                Μπορεί να είναι εικόνα ‎9 άτομα, πλήθος και ‎κείμενο που λέει "‎ም PENב ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -ENIKO ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ BAE ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑ‎"‎‎
 
 
 
 
                                                                                                                             Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και φωτισμός
 
 
 
 
                                                                                                                            Μπορεί να είναι εικόνα ‎9 άτομα, πλήθος και ‎κείμενο που λέει "‎ም PENב ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -ENIKO ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ BAE ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑ‎"‎‎
 
 
 
 
 
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και νοσοκομείο
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                           
Την Δευτέρα 25-9-2023 με μεγάλη μας χαρά δεχτήκαμε την επίσκεψη του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θάσου κ. Τζίνη Παντελή στο γραφείο μας. Η συζήτησή μας αφορούσε την λειτουργικότητα των υποδομών προσβασιμότητας του νησιού (δηλαδή των μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης στην θάλασσα sea track, των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, WC, των αποδυτηρίων, ραμπών κ.α.) καθώς και για την ανάγκη συνεχούς συντήρησής τους λόγω των καιρικών συνθηκών.
Μας ικανοποίει και μας χαροποιεί αφάνταστα το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο κ. Τζίνης για την διεύρυνση της προσβασιμότητας στο νησί της Θάσου με την συμμετοχή όλων των φορέων τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Με απώτερο στόχο την ανάδειξη του νησιού ως πόλο έλξης επισκεπτών ΑμεΑ από το παγκόσμιο στερέωμα.
 
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και κείμενο
Το φορτηγό της ελπίδας επέστρεψε! Είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις προσφορές των ευαισθητοποιημένων πολιτών της πόλης μας για τους πληγέντες - πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας.
Θα βρίσκεται αυστηρά μέχρι αύριο το πρωί, Δευτέρα στις 10πμ στην κεντρική πλατεία έξω από το επιμελητήριο
Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας , η ΠΕ τυφλών Αν. Μακεδονίας και ο Σύλλογος Αυτισμού Καβάλας με την βοήθεια της ACS courier έφεραν τις πρώτες ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης και μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού.
           
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα και βαν               Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και βαν             Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και αμαξάκι του γκολφ         Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
 
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα        Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, αυτοκίνητο και κείμενο            Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και νοσοκομείο
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από έγγραφη καταγγελία συμπολίτη μας ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των πολιτών και επισκεπτών της πόλης μας που αντιμετωπίζουν αυτοί ή και τα μέλη των οικογενειών τους κινητικά προβλήματα και ταλαιπωρούνται λόγω της δυσκολίας προσέγγισης όλων των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος και μη. Αποφάσισε να ζητήσει από όλους τους υποψηφίους των συνδυασμών που θα κατέλθουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές να μας ενημερώσουν για τις πρόθεσεις τους όσο αφορά την βελτίωση προσβασιμότητας της πόλης μας, καθιστώντας την σε πόλο έλξης τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος χωρίς αποκλεισμούς.
Επομένως, θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν οι προγραμματικές δεσμεύσεις των υποψηφίων για τον θώκο της δημοτικής αρχής θα παραμείνουν κενός λόγος για μια ακόμη φορά όσο αφορά το φλέγον θέμα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των τραπεζοκαθισμάτων και του άναρχου παρκαρίσματος στα πεζοδρόμια του κέντρου; Ή θα αποφασίσουν να συγκρουστούν με τα συμφέροντα που δεν αφήνουν να καταστεί η πόλη μας φιλική προσβάσιμη και ανθρώπινη για όλους τους συμπολίτες μας.
 
 
 
Μπορεί να είναι εικόνα αποκομμα εισιτηρίου και κείμενο              Μπορεί να είναι εικόνα αποκομμα εισιτηρίου και κείμενο
                                                                                                                                                                
ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΘΟΔΟΝ ΓΙΑ ΘΑΣΟ
Την Πέμπτη 3/08/2023 η φίλη μας <<Μαριάννα>> από την Θεσσαλονίκη που αντιμετωπίζει σοβαρή αναπηρία όρασης αποφάσισε να επισκεφτεί συγγενικά της πρόσωπα στο νησί της Θάσου. Η συγκεκριμένη κυρία να σημειωθεί πως είναι άριστη χρήστρια του Λευκού Μπαστουνιού. Έφτασε στην πόλη μας και με την συνοδεία του οδηγού του ταξί έφτασε μέχρι τα εκδοτήρια των ferry boat. Αφού παρέλαβε τα εισιτήρια της ζήτησε την υπηρεσία συνοδείας, ώστε να συνοδευτεί με ασφάλεια στο ferry. Τότε διαπίστωσε ότι τέτοια υπηρεσία δεν υπήρχε. Ύστερα από κινητοποίηση, βρέθηκε μέλος του πληρώματος του εν λόγω πλοίου που την συνόδευσε μέχρι το σαλόνι, αφού πρώτα τοποθέτησε την βαλίτσα στο χώρο αποσκευών. Προς έκπληξή της καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για το αν χρειάζεται κάτι όπως επίσης και κατά την διαδικασία αποβίβασης δεν εμφανίστηκε κάποιος για να την βοηθήσει να εξέλθει από το πλοίο. Έτσι, ΜΟΝΗ της με την βοήθεια του λευκού μπαστουνιού, εντόπισε την πόρτα του σαλονιού και οδηγήθηκε από τις σκάλες στην έξοδο με την βοήθεια άλλων επιβατών οπού και παρέλαβε την βαλίτσα της και εξήλθε από το ferry όπου συνάντησε τους οικείους της.
Η απογοήτευσή της ήταν μεγάλη και για αυτό μας διηγήθηκε την περιπέτεια της, λεγοντάς μας ότι <<ταξιδεύει συχνά με διάφορα μέσα και πως είναι η πρώτη φορά που της συνέβη να την ξεχάσουν>>.
Παρόλο που γίνονται προσπάθειες για την προσβασιμότητα και την διευκόλυνση των ΑμεΑ στις μετακινήσεις τους, δυστυχώς αντιμετωπίζονται αδυναμίες των υπηρεσιών και των εταιρειών του πορθμείου να αντιληφθούν και να εξυπηρετήσουν τα ΑμεΑ γενικότερα και ειδικότερα.
Δεδομένου ότι η Καβάλα και η Θάσος δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών κάθε χρόνο είναι λυπηρό να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια συμβάντα, τα οποία δεν τιμούν κανέναν και δυσφημούν τον τόπο μας!!
Τη Τετάρτη 7-6-2023 αντιπροσωπεία του Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ ν. Καβάλας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Καβάλας κ. Κουνάκο Κωνσταντίνο.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ΑμεΑ στις μετακινήσεις τους τόσο στο δομημένο αλλά και στο φυσικό περιβάλλον που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Π.Ε Καβάλας.
Παράλληλα του εκφράσαμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια για την ανάληψη της νέας θέσης ευθύνης και μας διαβεβαίωσε για την αναβάθμιση του πλαισίου συνεργασίας που υφίσταται μεταξύ των φορέων μας.
Κύριε Κουνάκο, αγαπητέ φίλε Κώστα, σιδεροκέφαλος!
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Σε ό,τι αφορά στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου, τα ΑμεΑ θα έχουν πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα, καθώς σε όσα από αυτά δεν θα βρίσκονται σε ισόγειο και δεν θα πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας χώρος υποδοχής και υποστήριξης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

 

Επιπλέον, ο εκάστοτε Δήμος θα έχει την υποχρέωση να επιλέξει ειδικό χώρο σε ισόγειο όροφο όπου θα εγκατασταθούν τα παραβάν. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια προσβασιμότητας ΑμεΑ, να διαθέτει προδιαγραφές πυρασφάλειας, ενώ ο τίτλος τους θα είναι ευανάγνωστος και εύκολος στην αναγνώριση από τους ίδιους του εκλογείς και τους συνοδούς τους, στους οποίους θα επιτρέπεται η είσοδος και με σκύλο βοηθείας (οδηγό

 Αξιολογώντας το παραπάνω, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Ιωάννης Βαρδακαστάνης, είπε στο GRTimes ότι «μετά από δική μας επιμονή και παρέμβαση η εκλογική διαδικασία για τα ΑμεΑ διορθώθηκε αρκετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξανθρωπίστηκε, καθώς μέχρι στιγμής ψηφίζαμε ακόμη και στα… πεζοδρόμια. Η διαδικασία, λοιπόν, θα διεξαχθεί με αξιοπρέπεια. Αλλά όχι με ισότητα…».

Οι δυσκολίες θα μετριαστούν για πολύ λίγο για τα ΑμεΑ

Παρότι λοιπόν φαίνεται ότι έγινε ένα θετικό βήμα, οι ανισότητες για τους εκλογείς με αναπηρία θα προηγηθούν της προσέλευσής τους στα εκλογικά κέντρα και θα τους συνοδεύσουν μετά και από την εκλογική διαδικασία.

Δεν αποτελεί άλλωστε μυστικό το γεγονός ότι τα ΑμεΑ βιώνουν διάφορες και σημαντικές ανισότητες, καθώς η μειωμένη προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο, σε χώρους παιδείας, σε πολιτιστικά γεγονότα, σε χώρους ψυχαγωγίας, σε καταστήματα εστίασης -οι χώροι υγιεινής των οποίων βρίσκονται σε υπόγεια ή σε πάνω ορόφους-, στην εργασία, στις δομές δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, αλλά ακόμη και στην ιδιωτική τους κατοικία, τους δυσκολεύει συνεχώς τη ζωή.

 «Μπορεί η χώρα μας να διαθέτει σοβαρή νομοθεσία προσβασιμότητας, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός που να εποπτεύει την τήρηση των κανόνων», περιγράφει σχετικά ο κ. Βαρδακαστάνης και συνεχίζει:

«Πρέπει η παρέμβαση να είναι οργανωμένη. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες, οι οποίες να διαμοιράζονται σε Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Παρότι λοιπόν, ο πρόεδρος του ΕΣΑμεΑ χαρακτηρίζει «θετικό» το γεγονός ότι η αναπηρία έχει εισέλθει στη δημόσια ατζέντα ορισμένων πολιτικών κομμάτων που παρουσιάζουν προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν την ίση πρόσβαση, εκείνο που τον, πικραίνει είναι ότι η ισότητα, δυστυχώς, φαίνεται ότι μένει σε λόγια και σε άρθρα, καθώς φαίνεται ότι… αγνοούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Και όπως ο ίδιος τονίζει, «το ζήτημα της προσβασιμότητας δεν αποτελεί φιλανθρωπία από το κράτος προς τα άτομα με αναπηρία. Αντίθετα, πρόκειται για ένα δικαίωμα, αλλά και για σήμα πολιτισμού, και φυσικά, έξυπνης επιχειρηματικότητας» (GR TIMES, 2023)

Θετική εξέλιξη η αύξηση στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Η ΕΣΑμεΑ εκφράζει την ικανοποίησή της που ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας την αύξηση των επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αποδέχθηκε την πρόταση που καταθέσαμε στον ίδιο τον Νοέμβριο του 2022 αλλά και στον υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα στις 12.1.2023

Ασφαλώς είναι μία θετική εξέλιξη, την ώρα που οι ανατιμήσεις, το ενεργειακό κόστος και ο πληθωρισμός έχουν οδηγήσει στη φτωχοποίηση τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Δεν πρέπει να διαφεύγει σε κανέναν ότι τα επιδόματα είχαν να αυξηθούν από το 2011.

Υπάρχουν όμως σοβαρά ζητήματα προς επίλυση που συνδέονται με τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Υπάρχει υπουργική απόφαση από το υπ. Εργασίας που περιμένει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, που αποσυνδέει τα ορφανικά επιδόματα των ατόμων με βαριά νοητική αναπηρία από τις γονεϊκές συντάξεις – αναμένουμε ο κ. Σκυλακάκης να ακολουθήσει και αυτός τη θετική προσέγγιση που είχε ο πρωθυπουργός

Επίσης πρέπει να αποσυνδεθούν τα αναπηρικά επιδόματα από την απασχόληση, καθώς αυτό αποτρέπει τα άτομα με αναπηρία από την εργασία.

Παράλληλα, η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τη μόνιμη σύνδεση του αναπηρικού επιδόματος με το μηχανισμό αύξησης των συντάξεων. Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός με την ανακοίνωση της αύξησης και την αιτιολόγηση αυτής δέχθηκε την πρότασή μας - πρέπει όμως η σύνδεση να γίνει μόνιμη με διάταξη νόμου.

Σε ότι αφορά στις αναπηρικές συντάξεις που αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί να τροποποιηθούν τα άρθρα 7 και 27 του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να αποδίδεται στα άτομα που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη το πλήρες ποσοστό της εθνικής σύνταξης, έχοντας ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας στηρίζει την απεργία της 8ης Μαρτίου 2023 συμμετέχοντας σε αυτή και καταδικάζοντας τις τραγικές συνθήκες που οδήγησαν στο αποτρόπαιο συμβάν της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
Το τρένο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται ευρέως από τα άτομα με αναπηρία και ήδη τα κεντρικά μας όργανα στο παρελθόν έχουν επισημάνει ελλείψεις στην προσβασιμότητα και την ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.
Ωστόσο, με αγανάκτηση διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες ελεύθερης και ασφαλούς μετακίνησης δεν είναι εξασφαλισμένες για κανένα συμπολίτη μας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά θλίψη και οδύνη στους οικείους των εργαζομένων και των επιβατών, οι οποίοι χάθηκαν άδικα ενέτει 2023.