Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας την Κυριακή 19/02/2023 πραγματοποίησε την Γενική Συνέλευση και κοπή βασιλόπιτας στο αμφιθέατρο Γεωργίου Παυλίδη της Π.Ε. Καβάλας.
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία λόγω της αθρόας προσέλευσης των μελών του συλλόγου. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα και ζητήματα που απασχολούν τον χώρο μας σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η λεπτομερής αναφορά του απολογισμού των δράσεων της περασμένης περιόδου κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενών λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που αφορούν τα ΑμεΑ της Π.Ε Καβάλας και της περιφέρειας ΑΜΘ γενικότερα.
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις σε ανθρώπους που κατέχουν θέσεις ευθύνης και υποστηρίζουν με εν συναίσθηση και ευγένεια τις δράσεις του συλλόγου και των μελών. Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στους εξής:
1. Στην περιφερειακή διευθύντρια ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) Περ. ΑΜΘ κ. Πέππα Ευσταθία.
2. Στην προϊσταμένη της διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας
κ. Άννα Νικολαΐδου.
3. Στην υπάλληλο της ΑΑΔΕ Καβάλας του τμήματος Συμμόρφωσης κ. Λαδίκα Λασκαρίνα.
4. Στους ιδιοκτήτες της επιχείρησής εμπορίας και διανομής υγρών καυσίμων αδελφούς Λάσκαρη στην Ν. Καρβάλη.
Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχαν πλήθος επισήμων και αιρετών της ευρύτερης περιοχής που μας συνεχάρησαν για το έργο μας και δήλωσαν την στήριξή τους. Στην εκδήλωση παρευρεθεί ο αντιπρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ κ. Κεσόγλου Χρήστος, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Έβρου και αντι/δρος της ΠομΑμεΑ ΑΜΘ κ. Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος του σωματείου ΑμεΑ Ν. Ροδόπης κ. Τρύφωνας Καρούντζος, ο πρόεδρος της Π.Ε. Τυφλών Θράκης κ. Μπόζ Ερσίν καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης μας. Ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογο μας αποτέλεσε το γεγονός της παρουσίας του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ι.Μ.Φ.Ν. και Θάσου Κ.Κ. Στεφάνου, ο οποίος ευλόγησε την βασιλοπιτά έδωσε τις ευχές και παρακολούθησε την εκδήλωσή μέχρι τη λήξη της. Το κομμάτι με το νόμισμα έτυχε η κ. Τάνια Ελευθεριάδου όπου της δόθηκε μια εικόνα της Παναγίας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που στήριξαν την εκδήλωσή μας τους φούρνους Φελλαχίδη που διαχρονικά προσφέρουν αφιλοκερδώς τα απαραίτητα σκευάσματα της εκδήλωσης όπως βασιλόπιτα και ατομικά πιττάκια κ.λπ., την πιτσαρία ΜΑΝΧΑΤΑΝ για την προσφορά των προϊόντων της, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ( Πρόσβαση) για το ποσό που διέθεσε στο τυχερό μέλος μας ,την επιχείρηση Σταματιάδης LIFT για την κάλυψη αναγκών της εκδήλωσης καθώς και τον κ. Μαούνατζη Άκη για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Αντιπεριφερειαρχή για την διάθεση της αίθουσας του αμφιθεάτρου Γεώργιος Παυλίδης και όλους τους εθελοντές και φίλους που βοήθησαν για την διεκπεραίωση αυτής της εκδήλωσης.
       
 
        
 
 
 
 
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», καλεί ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης, για την πρόσληψη δεκατριών (13) εργατών-τριων γενικών καθηκόντων (ΥΕ), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί επτάωρο (7ωρο) ημερησίως, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΙΛΟΓΗ:
Όλες/Όλοι οι υποψήφιες/υποψήφιοι που θα αιτηθούν για τις ανωτέρω θέσεις εργασίας, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα κληθούν να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την πραγματοποίηση συνέντευξης επιλογής προσωπικού από την Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
Η Τριελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, συνεδριάζει, ελέγχει και πραγματοποιεί αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα αξιολόγησης, βάσει των τυπικών προσόντων (ειδικότητα, κατηγορία εκπαίδευσης, απολυτήρια, πτυχία κ.ά.) που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία, εξειδίκευση), κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάσχοντες, ένταξη σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα κ.ά.), οικογενειακά κριτήρια (άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας, γονείς ή τέκνα από μονογονεϊκές, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες κ.ά.) καθώς και εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, ωφελούμενοι Κ.Ε.Α., διάρκεια ανεργίας, υπαγωγή σε ευπαθή κοινωνική ομάδα κ.ά.) και, τέλος, συμπληρώνει το βαθμολόγιο για τον κάθε υποψήφιο.
Σημειώνεται ότι, σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των θέσεων εργασίας στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, επιλέγονται μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας των ΚΟΙΣΠΕ (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές), ή/και ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή/και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία, καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.
Τέλος, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού συντάσσει καταλόγους με τους/τις επιτυχόντες/ούσες, με τους/τις επιλαχόντες/ούσες και με τους/τις απορριφθέντες/είσες, κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με την τελική βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου. Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με πλήρη εφαρμογή κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. κριτήρια
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
Προθεσμία υποβολής φακέλου/αίτησης: από την Τετάρτη 01/03/2023 έως την Παρασκευή 10/03/2023, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ή καταθέσουν τα σχετικά ακολουθά έγγραφα, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), Γραφείο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
O φάκελος ή το θέμα του e-mail θα αναφέρει: ΠΡΟΣ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΚ
και θα περιέχει:
α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),
β) αντίγραφα απολυτηρίων ή πτυχίων (όπου χρειάζονται),
γ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο).
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά και αποδεικτικά για τα επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. έγγραφα/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά από ΚΕ.Π.Α, κάρτες ανεργίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικά εφορίας κ.ά.), προσκομίζονται στην Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού σε φωτοτυπίες, κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας
Τη Τετάρτη 24-8-2022 έπληξε τη πόλη της Καβάλας ισχυρή κακοκαιρία που δημιούργησε τεράστια προβλήματα και καταστροφές στις τουριστικές υποδομές.
Το πέρασμα του καιρικού φαινομένου άφησε τα σημάδια του και στη παραλία του Περιγιαλίου όπου είναι εγκατεστημένος ο αυτόνομος μηχανισμός πρόσβασης στη θάλασσα(seatrac) καθιστώντας τον μη λειτουργικό και στερώντας προσωρινά τη πρόσβαση στη θάλασσα στα άτομα με κινητική αναπηρία διακόπτοντας έτσι τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Ο Νομαρχιακός σύλλογος ΑμεΑ ν. Καβάλας μετά τη σύσκεψη των μελών του Δ.Σ και των υπευθύνων του Δήμου Καβάλας για τις παραλίες της πόλης άμεσα ενημέρωσε τον Δήμο Καβάλας και την εταιρεία που συντηρεί το μηχανισμό (seatrac), έτσι ώστε να επιδιορθωθούν οι ζημιές και να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι διακοπές και τα μπάνια των μελών μας κινητικά αναπήρων αλλά και των τουριστών ΑμεΑ όσο το επιτρέψει ο καιρός. Η εταιρεία που συντηρεί το μηχανισμό έστειλε άμεσα τους τεχνικούς της που διαπιστώσανε και καταγράψανε τις ζημιές και αποφασίστηκε η περαιτέρω πορεία των επισκευών.
Στις 29-6-2022 αντιπροσωπεία του Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ ν. Καβάλας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τους εκπροσώπους του Δήμου Παγγαίου, υπεύθυνους για τη κοινωνική πολιτική του Δήμου, το γ.γ κ.Καλλινικίδη Γεώργιο και την Αντιδήμαρχο κ. Απαζίδου Ζωη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πλησίον του αυτόνομου μηχανισμού πρόσβασης στη θάλασσα( sea acces) που είναι εγκατεστημένος στη παραλία της Ηρακλείτσας μπροστά στο παρκινγκ ανάμεσα σε δύο beach bar.Στη συζήτηση που ακολούθησε και αφορούσε θέματα εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία στις προσβάσιμες υποδομές του Δήμου Παγγαίου και ιδιαίτερα τους τουριστικούς προορισμούς π.χ προσβάσιμες παραλίες ,ελεύθερες ζώνες όδευσης πεζών κι εμποδιζόμενων ατόμων, ράμπες και παρκινγκ ΑμεΑ στην Ηρακλείτσα, τη Νέα Πέραμο, στις κατασκηνώσεις ΑμεΑ και στη παραλία Οφρυνίου( Τούζλα) για την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα καθιστούν απρόσκοπτη την απόλαυση της τουριστικής σεζόν των επισκεπτών κατασκηνωτών και κατοίκων ΑμεΑ της περιοχής.
Αμέσως μετά ακολούθησε αυτοψία στο χώρο της προσβάσιμης παραλίας από την αντιπροσωπεία του συλλόγου όπου διαπιστώθηκε η προσεγμένη εργασία που έχει γίνει με τους διαδρόμους προσέγγισης στον αυτόνομο μηχανισμό, στα σκίαστρα και τις ξαπλώστρες αλλά και στον πολύ καλά συντηρημένο μηχανισμό που λειτουργούσε άψογα. Η κ. Απαζίδου μαζί με τον κ. Καλλινικίδη μας παραχώρησαν σημαντικό αριθμό χειριστηρίων που μπορούμε να τα διαθέτουμε δωρεάν στα μέλη μας και μη που κάνουν χρήση των αντίστοιχων μηχανισμών που βρίσκονται στα εξής σημεία: Νέα Ηρακλείτσα( παρκινγκ), Νέα Πέραμος (τελωνείο),Αμμόλοφοι(πλησίον κατασκηνώσεων ΑμεΑ) και τέλος στη παραλία Οφρυνίου ( Τούζλα).
Επίσης συζητήσαμε για τη κατασκηνωτική περίοδο που ξεκινάει τις επόμενες μέρες προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
Όταν υπάρχει καλή συνεργασία και αμοιβαία εκτίμηση η οποία κερδίζεται και δεν χαρίζεται οι διαδικασίες απλουστεύονται και χαρακτηρίζονται με θετικό πρόσημο.
 
 
Στις 11-5-2022 επισκέφθηκε τα γραφεία του Νομαρχιακού συλλόγου ν. Καβάλας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου κ. Δημήτριος Μανίτσας
Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των φορέων μας που αφορά παρεμβάσεις στο τομέα της προσβασιμότητας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία στις υποδομές και υπηρεσίες του νησιού δημόσιες και ιδιωτικές.
Μας χαροποιεί το γεγονός ότι ο κ. Μανίτσας με την ευαισθησία που τον διακρίνει πρωτοστατεί στη δημιουργία προσβάσιμων υποδομών γνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητες για την ανάδειξη της ποιότητας ζωής του νησιού της Θάσου ως τουριστικού προορισμού που απευθύνεται σ όλους μας.
Η συνεργασία με το Δήμο Θάσου συνεχίζεται και αφορά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση αυτόνομων μηχανισμών πρόσβασης στη θάλασσα αλλά και τη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών στις παραλίες του νησιού, γιατί το ενδιαφέρον του Δημάρχου κ Κυριακίδη Ελευθερίου παραμένει αμείωτο και γνωρίζουμε ότι θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το νησί της Θάσου φιλικό και προσβάσιμο.
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ RIGINALS"
 
 
 
 
 
 
 
Μετά από παρέμβαση του Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ ν. Καβάλας προς την επιτροπή κυκλοφορίας και προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας και την έγκριση των νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ για τη κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τη πρόσβαση στη πόλη της Καβάλας, ξεκίνησε επιτέλους η διαγράμμιση των θέσεων που έχουν χαρακτηριστεί και το φρεσκάρισμα των ήδη υπαρχουσών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.
Οι εργασίες χαρακτηρισμού διαγράμμισης και φρεσκαρίσματος θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στη πόλη γίνονται τη κατάλληλη χρονική στιγμή , έτσι ώστε να είναι έτοιμες τη καλοκαιρινή περίοδο για την εξυπηρέτηση των Καβαλιωτών αλλά και των επισκεπτών , ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στη πόλη μας αναδεικνύει το επίπεδο πολιτισμού της κοινωνίας μας και το βαθμό αποδοχής των ατόμων με αναπηρία στις υποδομές της πόλης μας χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή τους σ ένα κράτος σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό.
Ευχαριστούμε το Δήμο Καβάλας και τους υπεύθυνους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων μας.
Στις 15-4-2022 αντιπροσωπεία του Δ.Σ του Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ ν. Καβάλας στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εκπροσωπούμε επισκέφτηκε το BAZAAR που διοργάνωσε το Παράρτημα χρόνιων παθήσεων Καβάλας στην Ελευθερούπολη με σκοπό να αγοράσει πασχαλινές λαμπάδες που φιλοτέχνησαν τα παιδιά κι οι εργαζόμενοι της δομής, δραστηριότητες τις οποίες αγκαλιάζει με αγάπη όλη η τοπική κοινωνία επιδεικνύοντας το μέγιστο βαθμό αποδοχής κι αλληλεγγύης προς τα άτομα με αναπηρία.
Εκεί μας υποδέχθηκαν ο Διευθυντής της δομής κ. Σταύρος Γιαννουλίδης και το επιστημονικό προσωπικό της δομής, και ο γ.Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ . Γιώργος Καλλινικίδης που συμμετείχε κι αυτός στις Πασχαλινές δραστηριότητες της δομής χρόνιων παθήσεων Ελευθερούπολης.
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν. Καβάλας και η Π.Ε τυφλών Ανατ. Μακεδονίας δέχθηκε τη προγραμματισμένη επίσκεψη των Κέντρων Κοινότητας Δήμου Καβάλας με τους Κοινωνικούς λειτουργούς κ Πατέλη Γιώργο και κ Μιχαηλίδου Μαρία.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δικτύωσης και της ενημέρωσης μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγηση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα δικαιώματα τους που απορρέουν απ αυτήν.
 
 
Στη συνέχεια της προσπάθειας πού ξεκίνησε ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν. Καβάλας με την υποστήριξη της διαδικτυακής σελίδας « Χέρι-Χέρι» και την Athina Panagiotidoy διοργανώνει bazaar με χειροποίητες λαμπάδες για να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό από την αγορά τους που θα χρησιμεύσει για την αλλαγή προσθετικού μέλους κάτω άκρου ενός μέλους του συλλόγου μας που έχει υποστεί ακρωτηριασμό..
 
 
ΤΟ 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ.
Στις 22-2-2022 μαθητές του 6ου Λυκείου συνοδευόμενοι από τον διευθυντή του 6ου Λυκείου κ. Εμμανουηλίδη και τις καθηγήτριες κ. Ματαντζίδου και κ. Γυφτοπούλου γεμίσανε με πλαστικά καπάκια τις καρδούλες στη παραλιακή ζώνη της Καβάλας συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση της ιδέας της ανακύκλωσης!
Στην εκδήλωση ήταν παρούσα η κ. Αννα Θυσιάδου, διευθύνουσα σύμβουλος του Ο.Λ.Κ. η οποία αναφέρθηκε στην συνεργασία των φορέων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη κοινωνική του διάσταση. Επίσης ήταν παρόντες αντιπρόσωποι από τον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμεΑ ν. Καβάλας και την Π.Ε. Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας οι οποίοι μίλησαν στους μαθητές του 6ου Λυκείου για την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας των ανθρώπων στο θέμα της ανακύκλωσης και της οικολογίας δηλαδή της ενασχόλησης με το περιβάλλον ως παράμετρο της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής και τη προσπάθεια διατήρησης του.
 
 
 
 
 
 
 
759
Απήχηση
46
Αλληλεπιδράσεις
Προώθηση δημοσίευσης
 
21Εσείς και 20 ακόμη
 
2 σχόλια
Νοιάζομαι
Νοιάζομαι
 
 
 
Σχόλιο
 
 
Κοινοποίηση
 
 
Ο Νομαρχιακός σύλλογος ΑμεΑ ν Καβάλας και η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας επισκέφθηκε την Νέα Πέραμο και συναντήθηκε με τον υπεύθυνο μηχανικό του δήμου Παγγαίου κ. Γαβριηλίδη προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει μαζί του για την νέα ανάπλαση που λαμβάνει χώρα εκεί. Διατυπώσαμε τους προβληματισμούς μας και εκφράσαμε στον κ. Γαβριηλίδη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας επί του σχεδιασμού του οδηγού όδευσης τυφλών και των ραμπών και ευχαριστούμε τον κ. Γαβριηλίδη για τη θετική διάθεση συνεργασίας. Όλα τα έργα ανάπλασης πρέπει να γίνονται με γνώμονα την ασφαλή και ανεξάρτητη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία όρασης για να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο και όχι απλώς με την προϋπόθεση της οριακής κάλυψης της υποχρεωτικότητας για προσβασιμότητα. Ευελπιστούμε τα έργα ανάπλασης να συνεχιστούν για να μεγαλώσει η αλυσίδα της προσβασιμότητας στην περιοχή. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας με την υποστήριξη του Νομαρχιακού συλλόγου ν . Καβάλας θα είναι πάντα επί τω έργω, σε όλες τις νέες μελέτες και σε όλες τις νέες αναπλάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα με καλύτερο δυνατό τρόπο για τους τελικούς χρήστες, τα άτομα με αναπηρία όρασης.
 
 
 
 
 
 
 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής (κατ’ αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ)», με ΑΔΑΜ 22PROC010092335 2022-02-21 και αρ. πρωτ.: 00699/ 21-02-2022, της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας του Δήμου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 19 άτομα, για τρεις (3) μήνες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα:

Δεκατέσσερις (14) νηπιαγωγοί ΠΕ ή βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ ή βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ, για 6ωρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή (καθημερινές) επί 3μηνο.

Τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2) εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης). Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α’) και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α’). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής
  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • ή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πέντε (5) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων ΥΕ, για 6ωρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή (καθημερινές) επί 3μηνο.

Τυπικά προσόντα:

  • Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
  • ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
  • ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
  • ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί,
  • ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Σημειώνεται ότι, για τις θέσεις «Πέντε (5) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων ΥΕ», θα επιλεγούν μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή/και σε μειονεκτούσες ομάδες), καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, εγγράφονται αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ. 2 του αρ. 14 του Ν. 4430/2016, στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες, σύμφωνα με το εδάφιο αα’ της παρ. 2 του αρ. 14 του Ν. 4430/2016, επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός έναντι του COVID-19 καθώς ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας αποτελεί φορέα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση του ανωτέρου έργου, κατά την πρόσληψή του, προσκομίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. α) του άρθρου 207 του ν.4820/2021 και στο άρθρο 9 του ΦΕΚ 32Β-08-01-2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακα αξιολόγησης, ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα, βάσει των τυπικών προσόντων που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας κοινωνικά κριτήρια (ένταξη σε ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑμεΑ), εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, διάρκεια ανεργίας) και επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα, στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των ωφελουμένων και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων. Συντάσσονται τα πρακτικά των προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου.

Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Θα υπάρξει σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων και πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία υποβολής φακέλου: από τη Δευτέρα 21/02/2022 έως την Παρασκευή 25/02/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (E-MAIL) Ή ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ που θα αναγράφει: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

που θα περιέχει:

α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),

β) αντίγραφα των απολυτηρίων ή των πτυχίων τους (όπου χρειάζονται),

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο)

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- ή με αυτοπρόσωπη παράδοση στη διεύθυνση: Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (υπόψη: κας Ενίσογλου Σοφίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 με 13:00).

Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως: εκκαθαριστικό σημείωμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονογονεϊκής οικογένειας, δελτίο ανεργίας, βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό της αναπηρίας τέκνου, τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.ά., παρακαλούμε όπως τα προσκομίσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους υποψήφιους, για την ημερομηνία, το μέρος και την ώρα πραγματοποίησης συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για τις ανωτέρω 19 θέσεις, από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση πρόσληψης (pdf)

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (pdf)