Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ν. Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. B2.9c.02 - 31/10/2017 Σύμβαση του επικεφαλής εταίρου “International Initiatives for Cooperation” και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ”INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία  2014-2020”, στο έργο με τίτλο "Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region" και ακρωνύμιο "SocialCrafts", του άξονα προτεραιότητας 4. “A Socially Inclusive Cross-Border Area”, της επενδυτικής προτεραιότητας 9c “Providing support for the social enterprises” και συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (85% ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας (15% Εθνική Συμμετοχή) στο Πρόγραμμα "INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020".

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας στο πλαίσιο του έργου "SocialCrafts”, προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (1 άτομο) για την παροχή υπηρεσιών με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) μερικής απασχόλησης για την υλοποίηση των παρακάτω υποδράσεων (WP). Συγκεκριμένα:

  1. ((WP1 Project Management & Coordination) (Αρ. Παραδοτέου D1.2.2) υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου (αναφορές, παρακολούθηση, κλπ.) – μερικής απασχόλησης
  2. (WP3 Capacity building among vulnerable groups) υπεύθυνος διαχείρισης και συντονισμού των τεχνικών συναντήσεων των εταίρων του έργου (project meetings) σχετικά με τη δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε ωφελούμενους από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσω της δημιουργίας πιλοτικού προγράμματος (Αρ. Παραδοτέου D3.2.4) για εισαγωγή και ενσωμάτωση των ωφελούμενων με την υποστήριξη τεχνικής ή/και επιστημονικής εξειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ/ΤΕ, ελλείψει αυτών ΔΕ
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Να έχουν, τουλάχιστον, καλή γνώση Αγγλικών (First Certificate in English, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2, κτλ)

Το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη του έργου, στις 21/09/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου (Εθνικής Αντιστάσεως 20, τ.κ. 654 03 Καβάλα), φάκελο με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των προσόντων τους, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 02 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Πληροφορίες θα δίνονται από την Γ. Γραμματέα του Συλλόγου, κα Μαμαλιά Δέσποινα, στο τηλέφωνο: 2513503218.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του συλλόγου,
Σμάραγδος Κρεμύδας

Κομοτηνή , 22/1/2018

 

Κύριε υπουργέ,

Aπευθυνόμαστε σε εσάς, για ένα θέμα που έπεσε στην αντίληψη μας και αφορά το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ (Κ.Ο.Τ.).
Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις που αφορούν το Κ.Ο.Τ. οι προϋποθέσεις χορήγησης του αλλάζουν. Δικαιούχοι πλέον θα είναι, (α) οι αποδέκτες του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) με εισοδηματικό κριτήριο δικαιούχου κάτω των 1200 ευρώ εξαμηνιαίως για νοικοκυριά αποτελούμενα από ένα άτομο, 1800 ευρώ εξαμηνιαίως για νοικοκυριά αποτελούμενα από δύο άτομα, 2100 ευρώ εξαμηνιαίως για νοικοκυριά αποτελούμενα από τρία άτομα, 2400 ευρώ εξαμηνιαίως για νοικοκυριά αποτελούμενα από τέσσερα άτομα, 2700 ευρώ εξαμηνιαίως για νοικοκυριά αποτελούμενα από πέντε άτομο και 3000 ευρώ εξαμηνιαίως για νοικοκυριά αποτελούμενα από έξι άτομο, οι οποίοι θα έχουν έκπτωση 70% του τιμολογίου της ΔΕΗ. Επιπλέον, (β) δικαιούχοι θα είναι οι αποδέκτες του κοινωνικού μερίσματος, με εισοδηματικά κριτήρια για μονοπρόσωπα νοικοκυριά τα 9.000 ευρώ ετησίως, τα 13.500 ευρώ για νοικοκυριά αποτελούμενα από δυο μέλη, 15.750 ευρώ για νοικοκυριά αποτελούμενα από τρία μέλη.
Διαπιστώνουμε λοιπόν από τα παραπάνω, ότι πρόβλεψη ξεκάθαρη για τα άτομα με αναπηρία δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει πρόβλεψη και για άτομα με αναπηρία που εξαρτώνται από μηχανική υποστήριξη π.χ. αναπνευστική υποστήριξη, περιτοναϊκή κάθαρση κ.α..
Όπως γνωρίζετε τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, παραπληγία, τετραπληγία, σκλήρυνση, μυοπάθειες, τυφλότητα, εγκεφαλικά, κατάκοιτοι χρειάζονται περισσότερη θέρμανση καθώς και την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού πλαισίου, που θα καλύπτει τις ανάγκες τους, όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας.
Αντίθετα με ότι αναφέρουμε παραπάνω, όχι μόνο δεν εντάσσονται, όλα τα άτομα με αναπηρία στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, αλλά τα εισοδήματα τους προσμετρούνται στα εισοδήματα των μελών της οικογένειας που τους φιλοξενεί.
Διερωτόμαστε λοιπόν, αν αυτή η ρύθμιση έγινε μετά από διαβούλευση ή εκδόθηκε αυθαίρετα, αγνοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, χάνοντας μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους ,το τελευταίο χρονικό διάστημα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.
Ευελπιστούμε ότι θα επανεξετάσετε εκ νέου τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κ.Ο.Τ. ώστε να γίνεται ευδιάκριτη η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους.

Με Εκτίμηση,

Για το ΔΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας θέλει να ενημερώσει τα μέλη του και όλα τα άτομα με αναπηρία της ΠΕ Καβάλας ότι τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα μηνών Νοεμβριου - Δεκεμβριου θα βρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευη 19/1/2018.

Άσχημα κλείνει το 2017 για τους ασθενείς στο Νοσοκομείο Καβάλας με σοβαρά κινητικά προβλήματα που έχουν την δυνατότητα εξόδου από το νοσοκομείο μεν με εξιτήριο, αλλά την αδυναμία κάλυψης μεταφοράς τους δε στις οικίες τους, λόγω περιορισμένων πληρωμάτων στο ΕΚΑΒ Καβάλας.
Ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιστατικό μας γνωστοποιήθηκε το Σαββάτο στις 23/12/2017, προπαραμονή Χριστουγέννων, που λάμβανε χώρα στο νοσοκομείο Καβάλας και αφορούσε μέλος μας το οποίο υπεβλήθη σε ολική αρθοπλαστική ισχίου και της δινόταν η δυνατότητα επιστροφής στο σπίτι της από τον θεράποντα ιατρό της.
Παρόλο που η επέμβαση είχε θετική έκβαση η μεταφορά της ασθενούς έπρεπε να γίνει αποκλειστικά με ασθενοφόρο και την χρήση φορείου λόγω της βαρύτητας της επέμβασης στην οποία υπεβλήθη, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού της. Μεγάλη ήταν η απογοήτευση τους όμως, όταν τους ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τις ημέρες των εορτών – αργιών και λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας κάνοντας αποκλειστικά και μόνο διακομιδές έκτακτης ανάγκης. Οπότε δύο ήταν οι προτεινόμενες λύσεις: Είτε να παραμείνει για τις γιορτές μέσα στο νοσοκομείο με τον έντονο κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, είτε να πληρώσουν και να βρουν ιδιωτικό ασθενοφόρο για την συγκεκριμένη διακομιδή.
Παρόλο τις προσπάθειες της οικογένειας τελικά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες γιατί τα ιδιωτικά ασθενοφόρα μέσα στις ημέρες των εορτών δεν αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν την συγκεκριμένη διαδικασία με αποτέλεσμα να μείνει εγκλωβισμένη η ασθενής μέσα στο νοσοκομείο τις άγιες αυτές ημέρες, μακριά από την οικογενειακή της θαλπωρή.
Σήμερα, 27/12/2017 έως και τις 19.00.,θα εξακολουθεί να παραμένει η ασθενής στο νοσοκομείο, αγνοώντας για το πότε και αν τελικά θα μεταφερθεί στο σπίτι της.
Ελπίζουμε με την έλευση της νέας χρονιάς η ανεπάρκεια του συστήματος υγείας να πάψει να ταλαιπωρεί τους δοκιμαζόμενους ασθενείς και να βρει λύσεις ανθρωπιάς και κοινωνικής δικαιοσύνης… Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!!!

Ειδικότερα στην οδό Καράνου (κοντά στη Δημοτική Αγορά) αυτοκίνητο στάθμευσε σε ράμπα αναπήρων. Ο συμπολίτης που ήταν στο σημείο τυχαία, ζήτησε από τον οδηγό του αυτοκινήτου να το μετακινήσει. Τότε ο οδηγός φέρεται να τον ξυλοκόπησε.

Το θύμα του ξυλοδαρμού ενημέρωσε για το περιστατικό και τον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμΕΑ. (Πηγή: https://www.proininews.gr/sybarastasi-syllogou-amea-se-thyma-xylodarmou/)

"Προτείνουμε ο υπαίτιος να πληρώσει για τις υλικές ζημιές που προκάλεσε και να ζητήσει μία ειλικρινή συγνώμη. Ο Σύλλογος θα βρίσκεται στο πλευρό του ευαισθητοποιημένου συμπολίτη μας, αν χρειαστεί, μέχρι τελικής δικαίωσης." - Κρεμύδας Σμάραγδος

Πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος η τήρηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων
By newsitamea
December 12, 2017

Πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος η τήρηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων
Στις 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων της ΕΣΑμεΑ, για την εξέταση των αποτελεσμάτων της τρίτης αξιολόγησης, στα θέματα που αφορούν στο χώρο της Αναπηρίας.
Μείζον ζήτημα για το αναπηρικό κίνημα είναι η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της Αναπηρίας, ζήτημα που έχει ταλαιπωρήσει το χώρο εδώ και μία δεκαετία και πλέον. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας επικαιροποίησης του Ενιαίου Πίνακα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας, ενώ περιμένουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την υπουργική απόφαση για την επέκταση του Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων. Στις παραπάνω διαδικασίες η ΕΣΑμεΑ και οι φορείς της είχαν ενεργό ρόλο και παρουσία, μέσω της συμμετοχής των μελών της στις αντίστοιχες επιτροπές.
Αναφορικά με το Πιλοτικό πρόγραμμα που υποχρεούται με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο να εφαρμόσει η χώρα στο α’ εξάμηνο του 2018 και αναφέρεται στην αποτύπωση των αναγκών και των προβλημάτων της καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, η ΕΣΑμεΑ έχει κάνει γνωστή τη θέση της τόσο στην κοινωνία όσο και στην Κυβέρνηση.: Επιμένει στα συμφωνηθέντα με την Κυβέρνηση, δεν δέχεται καμία περικοπή επιδομάτων, καμία επέμβαση στον επικαιροποιημένο Πίνακα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τονίζει ότι καμία αλλαγή δεν θα συμβεί χωρίς την ΕΣΑμεΑ. Εάν το νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα εφαρμοστεί ως εργαλείο αποτύπωσης των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, το αναπηρικό κίνημα θα το στηρίξει κριτικά, ώστε να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα του χώρου.
Εάν όμως διαπιστωθεί ότι θα λειτουργήσει ως «Δούρειος Ίππος» ώστε να φέρει το ICF, ή όποιο άλλο σύστημα αποφασίσουν οι θεσμοί, το οποίο θα μειώσει επιδόματα και δικαιούχους και θα ταλαιπωρήσει εκ νέου χιλιάδες πολίτες με αναπηρία, η ΕΣΑμεΑ και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα θα σταθούν απέναντι. Ζητάμε εξαρχής από την κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να αποκρούσει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
Όπως και σε προηγούμενες προσπάθειες, το αναπηρικό κίνημα δεν θα επιτρέψει τα άτομα με αναπηρία να γίνουν πειραματόζωα στη δημιουργία ενός συστήματος που δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Θα είναι μεγάλο χτύπημα να οδηγηθούν εκ νέου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν ήδη εξεταστεί από τα ΚΕΠΑ σε νέα επανεξέταση. Ζητάμε την ουσιαστική βελτίωση των ΚΕΠΑ, με ορθή αξιολόγηση, και όχι τη θέσπιση από την αρχή ενός συστήματος πιστοποίησης της Αναπηρίας.
Είμαστε σε ένα σημείο καμπής και εδώ κρίνεται η αξιοπιστία όλων μας.

Στις 11/12/2017 και ώρα 1 μ.μ πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στα γραφεία του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ κύριου Αντωνιάδη Κ. με το Δ Σ του Συλλόγου μας, με θέμα την διερεύνηση προσβάσιμων τουριστικών προορισμών, όπως π.χ. ( Τουριστικά Καταλύματα, Προσβάσιμες Παραλίες, Εναλλακτικός Προσβάσιμος, Ιαματικός Τουρισμός ) έτσι ώστε η ΠΕ Καβάλας και γενικότερα η περιφέρεια ΑΜΘ να γίνει πόλος έλξης και για τους επισκέπτες – τουρίστες ΑμεΑ.
Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα οπού συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας από την περιφέρεια, ενός ενημερωτικού τουριστικού οδηγού ο οποίος θα αναφέρει όλους τους προσβάσιμους προορισμούς της περιφέρειας μας, όπως και για την έκδοση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου, για να μπορούν να εξυπηρετούνται ενημερωτικά οι επισκέπτες – τουρίστες ΑμεΑ αλλά και για την όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη διαμονή τους στις διακοπές, που θα επιλέξουν κάνουν στο τόπο μας
Επίσης κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις και με τους υπόλοιπους εκπροσώπους φορέων – συλλόγων ΑμεΑ της Περιφέρειας.

Ξανά για τα διόδια και τα αναπηρικά αυτοκίνητα

Με αφορμή τη δήλωση του υπουργού Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη, για την εφαρμογή ενιαίου αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους μέχρι το τέλος του 2018, η ΕΣΑμεΑ τονίζει την επιτακτική ανάγκη το υπουργείο να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε με διάταξη νόμου να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια, με τρόπο ενιαίο και κοινά αποδεκτό από τις εταιρείες εκμετάλλευσης και διαχείρισης όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας (Νέα Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιονία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αυτοκινητόδρομος Μωρέας, Αττική Οδός, Γέφυρα Α.Ε., Εγνατία Οδός κ.λπ.) ώστε να μην χρειαστεί τα άτομα με αναπηρία να περιμένουν μέχρι το τέλος 2018.

08.12.2017
Αρ. Πρωτ.: 1753

Με αφορμή τη δήλωση του υπουργού Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη, για την εφαρμογή ενιαίου αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους μέχρι το τέλος του 2018, η ΕΣΑμεΑ τονίζει την επιτακτική ανάγκη το υπουργείο να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε με διάταξη νόμου να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια, με τρόπο ενιαίο και κοινά αποδεκτό από τις εταιρείες εκμετάλλευσης και διαχείρισης όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας (Νέα Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιονία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αυτοκινητόδρομος Μωρέας, Αττική Οδός, Γέφυρα Α.Ε., Εγνατία Οδός κ.λπ.) ώστε να μην χρειαστεί τα άτομα με αναπηρία να περιμένουν μέχρι το τέλος 2018.

Ως γνωστόν, τα άτομα με αναπηρία αναγκάζονται να χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, λόγω της απουσίας προσβάσιμου μεταφορικού δικτύου στην πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές μειώσεις των εισοδημάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, επισημαίνει για πολλοστή φορά, ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί θεσμική λύση στην προβληματική έως και σήμερα εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια της χώρας, σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας χωρίς εξαιρέσεις.

Η επιστολή προς τον υπουργό Μεταφορών.

Αθήνα: 08/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 1748

ΠΡΟΣ:
κ. Χρ. Σπίρτζη, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Δικτύων, κ. Ν. Μαυραγάνη
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών, κ. Αθ. Βούρδα
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας και ορισμός συνάντησης

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επιθυμεί με την παρούσα επιστολή να θέσει υπόψη σας, για ακόμη μία φορά, το πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, σχετικά με την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας.

Ως γνωστόν, τα άτομα με αναπηρία αναγκάζονται να χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, λόγω της απουσίας προσβάσιμου μεταφορικού δικτύου στην πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές μειώσεις των εισοδημάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, επισημαίνει για πολλοστή φορά, ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί θεσμική λύση στην προβληματική έως και σήμερα εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια της χώρας, σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας χωρίς εξαιρέσεις.

Ως εκ τούτου και με αφορμή τη δημοσιοποίηση δήλωσής σας για την εφαρμογή ενιαίου αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους μέχρι το τέλος του 2018, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε με διάταξη νόμου να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια, με τρόπο ενιαίο και κοινά αποδεκτό από τις εταιρείες εκμετάλλευσης και διαχείρισης όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας (Νέα Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιονία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αυτοκινητόδρομος Μωρέας, Αττική Οδός, Γέφυρα Α.Ε., Εγνατία Οδός κ.λπ.) ώστε να μην χρειαστεί τα άτομα με αναπηρία να περιμένουν μέχρι το τέλος 2018.

Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε τον άμεσο ορισμό συνάντησης μαζί σας με σκοπό μία εμπεριστατωμένη, πλήρη και εποικοδομητική συζήτηση για την επίτευξη της βέλτιστης λύσης επί του σοβαρού αυτού θέματος.

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΗΝ Π.Ε ΤΥΦΛΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ "ΙΡΙΣ" ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΣΤΟ ΔΑΚ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ". ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΑ 2ο, 9ο 10ο, 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΟ 18ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΤΑ 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΤΥΦΛΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΡΟΥΝΟ, ΡΟΞ ΚΑΙ ΛΕΒΕΡ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΡΙΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΣΛΕΞΙΑ. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.