ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβαλάς ενημερώνει τα μέλη του ότι η έκδοση (ΝΕΩΝ) και η θεώρηση (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) των παλαιότερων, για το έτος 2024, για όσους δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας και 50% έκπτωση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ , θα ξεκινήσει στις 4 Απριλίου 2024 και θα ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 24376/28-03-2024 (ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ) διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ-Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, του Υπουργείου Kοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.. 
 
Δικαιολογητικά:
 
1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία)
2. Φωτοτυπία γνωμάτευσης ΚΕΠΑ σε ισχύ με αναπηρία 67 % και άνω, ή απόφαση Δ/ντη του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος ΟΠΕΚΑ ή Ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, σε ισχύ με την σήμανση II
3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού Εφορίας, εκτός των ολικά τυφλών κα όσων επιθυμούν μόνο υπεραστικές μετακινήσεις. 
4. 2 πρόσφατες φωτογραφίες  σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του δελτίου
 
Η έκδοση των δελτίων για πρώτη φορά ή για επανέκδοση λόγω απώλειας γίνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Υγείας & & Κοιν. Μέριμνας (γραφεία 365 ή 357) κατόπιν ραντεβού στο 2513503367, ενώ η ανανέωση στα ΚΕΠ