Το Ινστιτούτο της Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
( ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) από τις 10-18/11/2023 υλοποίησε στην πόλη της Καβάλας επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των ατόμων με χρόνια πάθηση» συνολικής διάρκειας 25ωρών. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε χρονίους πάσχοντες και ευελπιστούμε πως μελλοντικά θα υλοποιηθούν και σεμινάρια που θα απευθύνονται και στις οικογένειες των ατόμων αυτών. Την εκπαίδευση του σεμιναρίου ανέλαβε ο ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ κ. Λυμβαίος Ιωάννης. Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου ήταν οι εξής:
1) η Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ ως μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις
2)Αντιλήψεις για την αναπηρία και προκλήσεις για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις
3) Από την <<παθολογία της αναπηρίας>> στον ρόλο του ενεργού πολίτη>>
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας με χρόνιες παθήσεις που συμμετείχαν στο σεμινάριο!