Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου εκπρόσωποι του Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας και της Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν.Μακεδονίας, έπειτα από πρόσκληση συμμετείχαν σε δύο επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από το ΚΕΑΤ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Παρασκευής απευθυνόταν κυρίως στους εργαζόμενους των ΟΤΑ Α και Β βαθμού και των Δομών Υγείας. Αρχικά ,αναφέρθηκαν στην αναπηρία όρασης, στις παθήσεις οφθαλμών, στην υπηρεσία της κινητικότητας/προσανατολισμού και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, όπου η εκπαιδεύτρια κ. Αβραάμ έκανε ανάλυση και των τεχνικών βλέποντα οδηγού. Επιπρόσθετα, ο κ. Σιδέρης ως άτομο με αναπηρία όρασης και ως χειριστής σκύλου οδηγού (εκπαιδευμένη από το Κέντρο "Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος") αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο σκύλος οδηγός στην ζωή ενός ατόμου με αναπηρία όρασης.
Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου το πρόγραμμα είχε τίτλο "Εκπαίδευση και μαθητές με αναπηρία όρασης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ,Προκλήσεις και προοπτικές" και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς. Η κοινωνικής λειτουργός του ΚΕΑΤ κ. Πανηγυράκη και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας κ. Αβραάμ ενημέρωσαν το κοινό για τις διαδικασίες που ξεκινούν από την ώρα που θα διαγνωσθεί ένα παιδί με αναπηρία όρασης. Παράλληλα, αρχίζει και η εκπαίδευση στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας ενημερώνει και το σχολείο για όλες τις μεθόδους που θα ωφελήσουν τον μαθητή με οπτική αναπηρία. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός πληροφορικής του ΚΕΑΤ κ. Χατζηδάφνης επισήμανε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας στην διευκόλυνση της ζωής ενός ατόμου με αναπηρία όρασης.