Στις 18-10-2023 επ αφορμή της παρουσίας της αντιπροσωπείας του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας στο Γ.Ν.Κ  πραγματοποιήθηκε συνάντησης εργασίας του Δ.Σ. του συλλόγου μας με τον διοικητή του Νοσοκομείου κ. Α. Γερόπουλο.
Σκοπός της συνάντησης μας ήταν να του αναφέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας με το κλείσιμο των ραντεβού τους και πως θα έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα στα ΑμεΑ.
Ο κ. Γερόπουλος μας διαβεβαίωσε πως έχει διαθέσει το 100% των ραντεβού στο ευρύ κοινό και πως θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να βελτιώνεται περαιτέρω η ήδη καλή συνεργασία των φορέων που εκπροσωπούμε στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά την επαφή τους με τις υπηρεσίες του Γ.Ν.Κ.
Επιπρόσθετα, μας διαβεβαίωσε πως μετά το αίτημα μας για την βελτίωση της κατάστασης που επικρατούσε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ έδωσε εντολή για το φρεσκάρισμα τους, το οποίο υλοποιήθηκε άμεσα. Ακόμη, μας διαβεβαίωσε πως θα υπάρχει καλύτερη εποπτεία, ώστε να μην τις καταχρώνται άλλοι οδηγοί. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Γερόπουλο για την καλή συνεργασία.