Μετά από παρέμβαση του Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ ν. Καβάλας προς την επιτροπή κυκλοφορίας και προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας και την έγκριση των νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ για τη κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τη πρόσβαση στη πόλη της Καβάλας, ξεκίνησε επιτέλους η διαγράμμιση των θέσεων που έχουν χαρακτηριστεί και το φρεσκάρισμα των ήδη υπαρχουσών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.
Οι εργασίες χαρακτηρισμού διαγράμμισης και φρεσκαρίσματος θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στη πόλη γίνονται τη κατάλληλη χρονική στιγμή , έτσι ώστε να είναι έτοιμες τη καλοκαιρινή περίοδο για την εξυπηρέτηση των Καβαλιωτών αλλά και των επισκεπτών , ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στη πόλη μας αναδεικνύει το επίπεδο πολιτισμού της κοινωνίας μας και το βαθμό αποδοχής των ατόμων με αναπηρία στις υποδομές της πόλης μας χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή τους σ ένα κράτος σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό.
Ευχαριστούμε το Δήμο Καβάλας και τους υπεύθυνους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων μας.