Την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Συλλόγου Α.μεΑ. βρέθηκαν στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο πρώην στρατόπεδο «Ασημακοπούλου» με σκοπό τη δωρεά ενός ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου στο μέλος μας με κινητική αναπηρία που διαμένει στη δομή.
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Α.μεΑ. βρίσκεται στο πλευρό όλων των ατόμων με αναπηρία, των χρονιών πασχόντων και των οικογενειών τους, προσπαθώντας στο μέτρο του δυνατού να τους υποστηρίζει ότι το χρειάζονται, να καλύπτει ανάγκες τους ,εφόσον δύναται, και να συμβάλει στη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών.
Θεωρούμε ότι πράξεις όπως αυτή του συλλόγου μας θα πρέπει να αποτελούν κανόνα και όχι εξαίρεση σε μία πολιτισμένη κοινωνία όπως αυτή που ζούμε και στην οποία δεν πρέπει να χωρούν αποκλεισμοί και προκαταλήψεις.
Σημ. Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που δόθηκε στο μέλος μας, αποτελεί δωρεά του Χορευτικού Ομίλου Καβάλας, τον οποίο ευχαριστούμε για άλλη μία φορά.